LY TU TRONG HOTEL

 

KHÁCH SẠN 200-202-204 LÝ TỰ TRỌNG

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP VẬT BẾN THÀNH

Địa điểm: 200-202-204 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP HCM

Tổng diện tích sàn xây dựng : 2.134 m2

Quy mô: 1 hầm + 7 tầng Phạm vi công việc:

Tư vấn quản lý dự án/ Tư vấn đấu thầu.

Investor :

BEN THANH MATERIAL JOINT-STOCK CO. Location:

200-202-204 Ly Tu Trong, Dist 1, HCMC GFA: 2.134 sq.m

Project Scale : 1 basement + 7 floors

Scope of works : Project Management Consultancy

Tender Consultancy