BA DEN CABLE SYSTEM

 

HỆ THỐNG CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP CÁP TREO NÚI TÂY NINH

Địa điểm: Núi Bà Đen – Tỉnh Tây Ninh

Tổng diện tích xây dựng : 3800 m2

Quy mô: 37 cabin (8 người/cabin)

Chiều dài tuyến cáp: 1120m

Công suất: 2400 người/ giờ

Phạm vi công việc:

Tư vấn đấu thầu quốc tế, cung cấp thiết bị

Tư vấn đấu thầu xây lắp.

 

Investor :

TAY NINH CABLE CAR TOUR JOINT-STOCK COMPANY

Ba Den Mountain, Tay Ninh Province GFA: 3.800 sq.m

Project Scale: 37 Cabin (8 persons /cabin)

Length of Cable : 1120 m

Capacity : 2400 persons/ hour

Scope of works: International Tender Consultancy For Equipment system

Tender Consultancy for Contruction