KHU CĂN HỘ BABYLON

KHU CĂN HỘ BABYLON BABYLON APARTMENT BUILDING

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP ĐẦU PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG INVESTCO

Địa điểm: 638 Âu Cơ, Quận Tân Phú, TP HCM

Tổng diện tích sàn xây dựng : 36.328 m2

Quy mô: 2 hầm + 18 tầng

Phạm vi công việc:

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

 

Investor :

BEN THANH MATERIAL JOINT-STOCK CO.

Location:

638 Au Co st, Tan Phu St, HCMC GFA: 36.328 sq.m

Project Scale : 2 basements + 18 floors

Scope of works : Construction Supervision Consultancy