CMID 1 OFFICE BUILDING

 

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG CMID 1 CMID 1 OFFICE BUILDING

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP VLXD & TTNT TP.HCM (CMID)

Địa điểm:

538 CMT8, Quận 3, TP HCM

Tổng diện tích sàn xây dựng : 10.000 m2 Quy mô: 2 hầm + 12 tầng

Phạm vi công việc:

Quản lý dự án/ Giám sát xây dựng/ Tư vấn đấu thầu.

 

Investor :

HCMC CONSTRUCTION MATERIAL & INTERIOR DECORATION CO.

Location:

538 CMT8 , Dist 3, HCMC GFA : 10.000 sq.m

Project scale: 2 basements + 12 floors Scope of works:

Project Management / Construction Supervision /Tender Consultancy