HONG PHAT NEWTOWN LONGAN

 

KHU ĐÔ THỊ MỚI HỒNG PHÁT

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC HỒNG PHÁT

Địa điểm: Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

Diện tích xây dựng : 498 ha

Phạm vi công việc:

Quản lý dự án/ Giám sát thi công hạ tầng

Tư vấn đấu thầu

 

Investor :

HONG PHAT CORPORATION Location:

Duc Hoa District, Long An Province

Construction Area: 498 ha

Scope of works : Project Management

Infrastructure Construction Supervision

Tender Consultancy