MASTER BUILDING

 

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG MASTER MASTER BUILDING

Chủ đầu tư:

CÔNG TY KIM LONG

Địa điểm: 41-43 Trần Cao Vân, Quận 3, TP HCM

Tổng diện tích sàn xây dựng : 12.000 m2

Quy mô: 2 hầm + 10 tầng

Phạm vi công việc: Tư vấn đấu thầu, Cho thuê văn phòng

Quản lý toà nhà, quản lý dự án

 

Investor :

KIM LONG CO., LTD

 

Location: 41-43 Tran Cao Van st, Dist 3, HCMC

GFA: 12.000 sq.m

Project Scale: 2 basements + 10 floors

Scope of works: Project Management / Tender Consultancy

Office for lease/ Building Management