Sơ đồ tổ chức – Organization chart

 

 

 

 

 

 

Kinh nghiệm :

15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, chủ tàu Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn và đầu tư các dự án bất động sản trong và ngoài nước, đặc biệt là căn hộ, văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ.

Chủ Đầu tư , quản lý và tiếp thị phân phối tại Cao ốc Master Building.

Experience:

15 years experience in domestic waterway transportation and shipping owner Experience in domestic and international real estate consultancy and investments, especially apartments for rent, office lease and retail area for rent.

Investment, Management, Marketing and Distribution at Master Building.

 

BỘ PHẬN THUẬT TOÀ NHÀ BUILDING ENGINEERS

 

 

Tại UNILAND chúng tôi chia sẻ những giá trị cốt lõi của mỗi thành viên công ty, từ người lãnh đạo cho đến nhân viên ở mọi cấp độ, đó là những con người Chính trực, làm việc theo tinh thần đồng đội, luôn không ngừng sáng tạo và cam kết vươn tới sự hoàn hảo, tạo dựng giá trị từ kết quả của tinh thần làm việc tận tâm. Chính trực là tố chất quan trọng nhất để chúng tôi kết nạp các thành viên vào UniLand. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để chúng tôi cùng nhau xây dựng UNILAND trở thành công ty đầu tư bất động sản hoạt động có uy tín trên thị trường. Chúng tôi cam kết tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của công ty, luôn tuân thủ pháp luật, tránh mọi xung đột lợi ích cá nhân. Chúng tôi không thoả hiệp với những gì đi trái lại quyền lợi của cộng đồng, của khách hàng trong tất cả các dự án và giao dịch liên quan.

At UNILAND  we share the core values of each company member, from leaders to employees at all lev- els, who are Integral, working in team spirit, constantly creative and committed to perfection, creating value from the results of a dedicated work spirit. Integrity is the most important factor for us to enroll members in UNILAND. It is also a prerequisite for us to build UniLand to become a reputable active real estate investment company in the market. We are committed to absolute compliance with the company’s ethical standards, always complying with the law, avoiding any conflicts of personal interest. We do not compromise with what is contrary to the interests of the community and customers in all related projects and transactions.

BỘ PHẬN BẢO VỆ TOÀ NHÀ SECURITY

Chúng tôi cùng nhau làm việc và chia sẻ các nền tảng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng khác nhau để tạo giá trị cao nhất. Trên tinh thần đồng đội trong công việc, chúng tôi bổ trợ cho nhau, cùng nhau tạo ra những giá trị gia tăng từ sự cộng hưởng giá trị cho khách hàng, cho bản thân và cho cổ đông công ty.

Chúng tôi chủ động nắm bắt trước nhu cầu của khách hàng và không ngừng hoàn thiện và sáng tạo những sản phẩm hiện tại, đưa ra những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường. Chúng tôi mong muốn cung cấp sự hoàn hảo trong mọi dự án đầu tư của UniLand. Sự hài lòng và lợi nhuận ngày càng tăng cao của khách hàng là sứ mệnh của UniLand, giúp chúng tôi phát triển trường tồn.

Mỗi thành viên UniLand tin tưởng rằng mọi giá trị phải được tạo dựng theo thời gian và là kết quả của quá trình làm việc hết mình. Chúng tôi không hài lòng với những gì đến một cách dễ dàng mà quyết tâm thực hiện sứ mệnh của mình với tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm và khoa học. Chúng tôi mong muốn chia sẻ các giá trị được tạo dựng và tích lũy với từng thành viên mới của công ty, với cộng động, góp phần xây dựng thị trường bất động sản của Việt nam trở thành một trong những thị trường phát triển, lành mạnh trong khu vực và quốc tế.

Cùng với sự tăng trưởng của UniLand, những giá trị nền tảng cốt lõi trên sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những giá trị đó sẽ giúp UniLand khác biệt với các công ty khác, định nghĩa chúng tôi là ai, và những động lực nào thúc đẩy chúng tôi làm việc và phấn đấu hoàn thiện không ngừng.