THE MORNING STAR PLAZA

 

TOÀ NHÀ CĂN HỘ CAO CẤP THE MORNING STAR

THE MORNING STAR PLAZA

 

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CP ĐẦU PHÁT TRIỂN HỒNG

Địa điểm: Quốc lộ 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Tổng diện tích sàn xây dựng : 4335 m2

Quy mô: 2 hầm + 18 tầng

Phạm vi công việc: Cho thuê văn phòng,

cho thuê mặt bằng bán lẻ

 

Investor :

INVESTMENT AND DEVELOPMENT HONG HA CORP.

Location: Highway No.13, Binh Thanh dist, HCMC

GFA: 4335 sq.m

Project Scale: 2 basements + 18 floors

Scope of works: Office for leas / Retail for lease