THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – BÌNH THUẬN

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – BÌNH THUẬN

 

Tập Đoàn Uniland đang tiến hành các bước thăm dò khoáng sản cát bồi nền tại khu vực: Động Râm Xanh, Xã Tân Hải, Thị Xã LaGi, Tỉnh Bình Thuận. Sau khi khoan, lấy mẫu về phân tích, công ty sẽ chuyển đi các Sở Ban ngành giám định, kiểm tra, đạt chất lượng sẽ được tiến hành cấp phép khai thác khoáng sản.

MAU THAM DO

Tin khác