THIẾT LẬP VÙNG TRỒNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO QUY MÔ TẠI HUYỆN ĐỨC LINH

THIẾT LẬP VÙNG TRỒNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO QUY MÔ TẠI HUYỆN ĐỨC LINH

Ngày 5/10/2023 Một vùng canh tác lúa gạo chất lượng cao với 120 ha sẽ được thiết lập tại huyện Đức Linh với sự hình thành của 2 hợp tác xã và tổ hợp tác của nông dân, để phục vụ cho nhà máy chế biến gạo xuất khẩu của Tập đoàn Uniland và công ty Unifood…

 

Để triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, năm 2018 UBND huyện Đức Linh đã xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện Đức Linh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng vùng lúa chất lượng cao dựa trên nền tảng đã thực hiện liên kết sản xuất trước đây, kết hợp với thực hiện các giải pháp sản xuất mới về giống, áp dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất cánh đồng lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp về sản phẩm gạo đặc sản gắn với thị trường cao cấp và đã đạt được một số kết quả tích cực. Trong công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất, huyện đã kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín tham gia liên kết sản xuất với các Hợp tác xã nông nghiệp và nông dân.

TẠO RA VÙNG GẠO SẠCH

Theo thoả thuận hợp tác, Tập đoàn Uniland phối hợp UBND huyện Đức Linh sẽ tập trung xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo bền vững huyện Đức Linh , đồng thời phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp để tổ chức sản xuất quy mô lớn.

Dự kiến ngay trong năm 2023 sẽ có khoảng 120 ha lúa chất lượng cao được thiết lập và đến năm 2025 sẽ có 6.000 ha lúa được liên kết sản xuất chất lượng cao phục vụ xuất khẩu với sản lượng khoảng 30.000 tấn. 

Ngoài diện tích liên kết trực tiếp, Tập đoàn Uniland cũng cho biết sẽ tổ chức thu mua sản lượng lúa ổn định của nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận khoảng 30.000 tấn/vụ. Đồng thời tham gia thành lập Hợp tác xã và Tổ hợp tác nông nghiệp tại địa bàn trọng điểm để hình thành chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.

Lãnh đạo huyện Đức Linh sẽ tạo điều kiện để Tập đoàn Uniland  tổ chức sản xuất theo kế hoạch tại các vùng nguyên liệu; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng tham gia tuyên truyền và xây dựng vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ theo kế hoạch, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác tại vùng nguyên liệu, chú trọng nằm trong vùng nguyên liệu liên kết tiêu thụ của Tập đoàn Uniland; chỉ đạo tăng cường các hoạt động về khuyến nông, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng điểm trình diễn...tại các điểm có sự tham gia của Tập đoàn Uniland…

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Uniland khẳng định kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo đạt chuẩn và phát triển liên kết chuỗi giá trị theo định hướng mô hình hợp tác xã kiểu mới được đánh giá là cơ hội thuận lợi giúp người trồng lúa đảm bảo được đầu ra nhờ cơ chế nông dân canh tác theo đơn đặt hàng và định hướng thị trường từ doanh nghiệp.

Từ đó, giúp giảm chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào; ứng dụng đồng bộ công nghệ - khoa học kỹ thuật tạo nên những cánh đồng thông minh và sản phẩm lúa gạo đạt chất lượng tốt nhất nhờ hệ thống xử lý sau thu hoạch hiện đại. Đây là những điều kiện quan trọng giúp tạo nên những sản phẩm gạo sạch, truy suất nguồn gốc, giá trị cao và từ đó gia tăng lợi nhuận cho nông dân.

 

Tin khác